#2183 ENS Speed: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 Ww 33.779 33.779 3 10
2 HURAA 8.211 8.211 3 5
3 LIM 5.111 5.111 1 2
4 สายลุย 355 355 1 1
5 AUS 324 324 1 1
6 PLS 0 0 2 0