#4793 ENS Speed - Classic: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 asda 49.398 49.398 2 9
2 MID 3.712 3.712 1 1
3 ?!?!?! 26 26 1 0
4 FUN 26 26 2 1
5 KS 26 26 1 0
6 WIN- 0 0 2 0