#4794 ENS Speed - Cluster: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 CAV. 58.445 58.445 1 11
2 KONOHA 16.731 16.731 2 7
3 SP33D 12.434 12.434 1 5
4 Step 1.263 1.263 1 1