#4796 ENS Bash: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 DEM 18.543 18.543 2 2
2 GER 18.509 18.509 2 1
3 SPAM 10.234 10.234 2 2
4 Win :) 8.878 8.878 2 2
5 PAT 8.294 8.294 2 2
6 TwO 6.639 6.639 1 1
7 BLACK 5.138 5.138 1 1
8 ODEN 3.885 3.885 1 1
9 MID 1.119 1.119 1 1