#4798 ENS Speed - Multivillage: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 AriCa 285.308 285.308 2 30