#4801 ENS Speed - Classic: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 Epoch 84.137 84.137 2 19
2 IND 1.314 1.314 2 1
3 QWE 46 46 1 0
4 Dotada 0 0 2 0