#6007 ENS Speed - Classic: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 A-I 35.380 35.380 2 11
2 asdf 348 348 1 1
3 2042 0 0 2 0