#6011 ENS Cata: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 TOPG 21.283 21.283 2 2
2 TopG2 10.950 10.950 1 1
3 TopG3 9.193 9.193 1 1
4 Try 5.925 5.925 2 2
5 NO 5.394 5.394 2 2
6 KAA 3.591 3.591 2 2
7 3 0 0 1.617 1.617 1 1
8 Tdot 1.291 1.291 1 1