#6013 ENS Speed - Classic: Stamrankningar

Rank Stam Poäng Sammanlagda poäng Medlemmar Byar
1 A-I 18.699 18.699 2 5
2 xxxx 1.036 1.036 2 2
3 Ftw 414 414 1 1