Stopi v stik s podporo

Globalna pravila

§1) Splošne Informacije

 1. Prosimo preberite sledeča pravila natančno in jih upoštevajte.
 2. Upoštevajte, da ta pravila veljajo za vse funkcije igre in povezanih storitev.
 3. InnoGames si pridržuje pravico, da jih spremeni kadarkoli. Če se bo to zgodilo bomo to objavili najmanj na forumu in začetni strani igre.
 4. Upoštevajte tudi, da imajo lahko posebni začasni svetovi dodatna pravila in omejitve. Ti so podani na forumu za objave in na predstavitvi sveta.
 5. InnoGames ne prevzema nobene odgovornosti za dejanja in komentarje, ki jih naredijo uporabniki v igri ali na drugih platformah. Vsebine uproabnikov lahko odstranimo kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali navedbe razloga, če menimo, da kršijo pravila..
 6. Če imate vprašanje glede pravil, določb in omejitev, ki so omenjene tukaj prosimo stopite v stik z ekipo podpore/a> .
 7. Ta pravila ne morejo pokriti vseh možnih primerov. Ekipa podpore ima pooblastila, da ukrepa tudi v primerih, ki jih ta pravila ne navajajo.
 8. Prosimo, da poleg pravil upoštevate tudi naše pogoje uporabe, ki veljajo tudi za povezane storitve.
 9. Ekipa podpore in vodstvo skupnosti vas ne bodo nikoli vprašali za vaše geslo.

§2) Kodeks ravnanja

 1. Vedno bodi spoštljiv do drugih članov skupnosti. Vse interakcije z drugimi igralci morajo biti prijateljske in primerne.
 2. Ekipa podpore ima pooblastila za kaznovanje in izgon igralcev, ki ne upoštevajo pravil te igre in povezanih storitev, brez predhodnega opozorila ali obvestila.
 3. V primeru izjemno neprimernega obnašanja, ali zlorabe sistema za podporo, lahko ekipa kršitelja izloči tudi iz sistema podpore.
 4. Vsak igralec je dolžan upoštevati navodila Ekipe. Vodja skupnosti je najvišji funkcionar in njegova odločitev je dokončna
 5. Vse kar napišeš v igrali i povezanih storitvah lahko uporabimo kot dokazno gradivo v pritožbi ali drugih zadevah v podpori. Če obstaja dvom je interpretacija sporočil v domeni podpore.
 6. Ni dovoljeno poosebljati, se pretvarjati, da si drug igralec, član ekipe ali zaposlen pri InnoGames.
 7. Ni dovoljeno trditi, da imaš poznanstva v ekipi ali pri zaposlenih v InnoGames z namenom izsiliti kakršnokoli obnašanje.
 8. Vsebine listkov in sporočil drugih igralcev ni dovoljeno objaviti in posredovati tretjim osebam brez privolitve vseh deležnikov.
 9. Vsak igralec je dolžan prijaviti napake in hrošče podpori, takoj, ko izve za njih. V primeru, da prijava ni takojšna, bo igralec kaznovan, še posebej, če je to izkoristil za svojo prednost.
 10. Če ima račun koristi zaradi tega, ker drugi račun krši pravila, lahko vodi k sankcijam proti računu. Če mislite, da ste zaradi kršitva pravil v prednosti, takoj stopite v stik z a href="/sl-si/page/support">podporo.
 11. Prepovedano je, zahtevati ukrepe ali informacije o lastniku računa. Prav tako je prepovedano izsiljevati, groziti ali na drug način prevarati igralca; tudi če gre za ugotavljanje kršitve pravil.
 12. Ni dovoljeno shranjevati, deliti, objavljati ali oglaševati informacij, ki kršijo naša pravila ali pravila kakšne povezane storitve.
 13. Prepovedana je uporaba kakršnih koli načinov za obhod pravil, blokad in drugih tehničnih omejitev v igri ali povezanih storitvah.

§3) Komunikacija in jezik

 1. Izrazi, terminologija, vsebina in povezave, do vsebine, ki prikazuje, odobrava ali vzbuja politično radikalne, skrajne, pornografske, nasilne, seksualno neposredne, seksistične, žaljive, grozeče ali zakonsko prepovedane vsebine so prepovedane v igri in vseh povezanih platformah. To vsebuje tudi cenzurirane in drugače spremenjene različice.
 2. Uporabniki ne smejo uporabljati prepoznavnih znamk ali zaščitene lastnine, ki jo je mogoče prepoznati, v vseh delih igre(račun, profil, vas, pleme...).
 3. Prepovedana je uporaba igre ali povezanih storitev za posredno ali neposredno oglaševanje strani, projektov ali znamk ali podobnega ni dovoljeno. Za takšno ravnanje je potrebno pridobiti predhodno privolitev ekipe podpore.
 4. Komunikacija med igralci in podporo mora potekati v Angleško(INT), Dansko, Hrvaško, Norveško, Slovensko, Tajsko ali Švedko. Podpora se lahko odloči, da prekine komunikacijo z zahtevki, ki niso razumljivi (npr. strojni prevodi).
 5. Uporabniški in plemenski profili morajo biti v Angleško(INT), Dansko, Hrvaško, Norveško, Slovensko, Tajsko ali Švedko. Kratki in znani citati, reki in stavki so dovoljeni v drugih jezikih, če je poleg tudi pravilen prevod v Angleško(INT)
 6. Uporabniki ne smejo deliti svojih osebnih informacij z drugimi, saj jih je mogoče zlorabiti za vdor v račun ali na druge zlonamerne načine

§4) Računi

 1. Igralci imajo lahko le en račun na svet. Dovoljeno je igrati več svetov in imeti več računov, vendar le če niso aktivni na istem svetu.
 2. Če se igralec iz kakršnega koli razloga odloči igrati ne določenem svetu drug račun, mora počakati 24 ur po zahtevku za izbris preden se prvič prijavi na nov račun. Po tem ni več dovoljeno preklicati brisanja računa.
 3. Igralni računi so po navadi odstranjeni po 14 dneh ne aktivnosti.
 4. Prepovedano je ustvariti in posedovati račun z namenom pridobiti korist drugemu računu ("podporni račun"). Prav tako ni dovoljeno od tega imeti korist.
 5. Ni dovoljeno pridobiti ali poskusiti pridobiti dostop do drugega računa. Vsak poskus bo kaznovan.
 6. Ne delite gesel in drugih prijavnih podatkov z drugimi igralci. Vsaka kršitev tega pravila vam prinaša veliko tveganje, saj vam v tem primeru ne bomo v pomoč.
 7. Če si izgubil dostop do računa ali sumiš, da je ta ogrožen, stopi v stik s podporo v sedmih dneh. Po tem času je zelo malo možnosti, da dobite dostop do računa.
 8. Upravljanje drugega računa je dovoljeno le preko funkcije "Čuvanje računa". Vsak igralec je odgovoren za izbiro svojega čuvaja in smatra se, da čuvaj v splošnem ravna z dovoljenji lastnika. To velja za vse ukaze, ki jih izvrši, dokler je čuvanje aktivno. Individualna ali ponavljajoča zloraba čuvanja računa lahko vodi v kaznovanje vseh vpletenih računov. O tem odloča ekipa podpore glede na težo kršitev.
 9. Uporabniki, ki igrajo iz iste naprave ali omrežja (na primer isto gospodinjstvo, šola, delovno mesto) morajo označiti račun, kot račun z deljeno internetno povezavo.
 10. Prepovedana je uporaba začasnih ("trash") email računov med registracijo. Tako ravnanje lahko vodi v izključitev iz igre.
 11. Vsak uporabnik je zadolžen za varovanje svojih prijavnih podatkov.
 12. Igralcem ni dovoljeno prikrivanje identitete, izvora ali drugih informacij, ki se tičejo računa, kršenje tega pravila lahko vodi v izključitev iz igre. Zasebnost uporabnikov(na primer anonimno uporabniško ime) s tem ni okrnjena.

§5) Premium Valuta

 1. Premium točke je mogoče kupiti le iz uradne trgovine ali mobilne aplikacije. Kupovanje premiuma iz drugih virov je prepovedano in tako kupljen premium lahko brez povračila odstranimo. InnoGames tako ne bo nudil nobene pomoči za premium valuto, ki ni bila kupljena preko uradne trgovine ali mobilnih aplikacij.
 2. Ni dovoljeno prodajati ali ponujati računov, delov računov ali zunanjih storitev v zameno za premium točke ali drug profit. Edina izjema so elementi igre ali funkcije, ki so namenjene interakciji z ekonomijo v igri.
 3. Za prenos Premium točk med igralci ti sami prevzamejo odgovornost. Podpora ni obvezana pomagati v takih primerih. Upoštevajte, da je mogoče prejete točke tudi naknadno kadarkoli odvzeti, če so vezane na preklicana plačila, goljufije ali so drugače pridobljene na način, ki ni v skladu s pravili. Če igralec prejme točke iz neznanega vira, mora stopiti v stik z podporo preden jih potroši.

§5) Boti in skripte

 1. Igro je dovoljeno igrati le s podprtimi brskalniki na uradnih spletnih ali mobilnih aplikacijah. Vse akcije v igri morajo biti narejene ročno ali z v naprej dovoljenimi orodji.
 2. Boti, orodja, skripte in drugi načini, ki omogočajo avtomatiziranje ali repliciranje ukazov ter posnemanje premium funkcionalnosti so prepovedani razen, če je izjema eksplicitno določena.
 3. Pregled skript, ki jih je dovoljeno uporabiti v igri lahko najdete tukaj.
 4. Izvorna koda skript ne sme biti na noben način zakrita in mora biti dostopna ekipi Tribal Wars.

Pravila na tržnici

§7) Drugo

Pravila o skriptah

Vse skripte mora potrditi ekipa podpore. Če nisi prepričan, ali je skripta oziroma orodje dovoljeno, se moraš vedno posvetovati z ekipo podpore. Seznam dovoljenih skript lahko najdete na forumu.

Veljajo sledeča pravila:

 1. Vse uporabniške skripte (greasemonkey/tampermonkey/…) ali orodja (kot na primer razširitve/dodatki za brskalnike) z podobnim delovanjem so prepovedani.
 2. Skripte lahko izvajajo le eno akcijo na klik z izjemo preimenovanja ukazov, vasi ali poročil.
 3. Skripte ne smejo imeti interakcije s pomočnikom plenjenja brez izrecne odobritve podpore.
 4. Skripta ne sme avtomatično pošiljati informacij ali reagirati na dogodke na tvojem računu.
 5. Skripta ne sme fokusirati ali klikniti gumba za napad, obrambo ali potrditev na zbirališču in strani za potrditev napada.
 6. Skripte ne smejo pošiljati napadov v tvojem imenu ali pošiljati enot z manj kliki, kot je normalno.
 7. Skripta ne sme upravljati s premium menjalnico.

Ekipa Vojne plemen lahko skripte ne odobri, kljub temu, da se drži vseh sgoraj navedenih pravil.

Hitri svetovi

Na hitrih svetovih veljajo dodatna pravila. Preberite si opis, preden se pridružite.

Dodatna pravila računov

 1. Računi, ki si delijo skupno povezavo (ali so si jo delili kdaj v preteklosti) se med seboj ne smejo prevzemati
 2. Ob menjanju računov, se mora geslo zamenjati. Uporabnik lahko zamenja račun šele 24 ur po tej spremembi. Star račun mora ostati aktiven na svetu in nov ga ne sme prevzeti. Prosimo oglejte si vsa pravila glede tega tukaj, preden začnete z menjavo.
 3. Ni dovoljeno imeti trajnih čuvajev. Računi čuvani 60 dni bodo onemogočeni.