#6011 ENS Cata: Stam motståndare besegrade

Rank Stamnamn Besegrad
1 TOPG 207.580
2 TopG2 83.302
3 KAA 82.449
4 NO 64.211
5 TopG3 60.752
6 3 0 0 1.792
7 Tdot 614
8 Try 164