World 5 archive: Player Opponents defeated ranking

Ranking type:
Rank Player Tribe Total
1 Snake Plissken ~TSE~ 1.127.694.592
2 Ironhelms ~TSE~ 1.029.793.304
3 ythebear V V V 977.482.943
4 ging ~TSE~ 854.203.089
5 xJezuzx ~TSE~ 813.289.367
6 lipps73 V V V 804.528.030
7 Lord Ace ~TSE~ 802.400.179
8 dan3x ~TSE~ 773.836.857
9 Hitri ~TSE~ 748.735.729
10 plarts ~TSE~ 623.879.384
11 Goldwigman V V V 607.676.890
12 MaJeSTee ~TSE~ 547.482.070
13 Xconnect ~TSE~ 538.538.419
14 luckystrique ~TSE~ 516.747.157
15 Little Dippa ~TSE~ 502.481.047
16 BDAGilligan ~TSE~ 469.443.150
17 LordDahaka V V V 440.088.411
18 alciney BOPE 394.668.680
19 RaduDC 366.999.170
20 Gherilla Haita 333.002.412
21 slingzaar ~TSE~ 308.283.981
22 Wolfgang-Rams ~TSE~ 288.864.801
23 october17 V V V 262.773.506
24 Smokender ~TSE~ 262.374.490
25 Incoming Impact ~TSE~ 238.805.261
26 wim1 V V V 238.137.528
27 Daisu ~TSE~ 234.953.422
28 The Fat Soldier ~TSE~ 223.365.276
29 Arghos ~TSE~ 218.024.833
30 Mau-soo-ta V V V 210.312.984
31 crazychris1987 V V V 204.964.732
32 cryptto ~TSE~ 191.765.335
33 darkraven9 ~TSE~ 184.738.345
34 Badwulf V V V 173.854.150
35 Tsunami Prime ~TSE~ 155.502.030
36 Ciso ~TSE~ 141.860.580
37 drxavier V V V 135.310.378
38 Argyle1978 ~TSE~ 115.638.156
39 man-united ~TSE~ 99.933.767
40 Temetor V V V 94.456.716
41 tevelis ~TSE~ 84.740.159
42 thon V V V 83.352.353
43 Grimmski V V V 71.322.233
44 therotund1 V V V 65.813.611
45 alph888 V V V 64.861.613
46 cedrix L-L 55.749.981
47 voievode V V V 36.860.125
48 cole ryan V V V 28.204.855
49 onus02 V V V 21.580.167
50 Dan Zoldick V V V 14.677.548
51 luckyBaron V V V 14.602.092
52 Atesz1989 STEEL 8.338.510
53 wobba987 STEEL 7.587.244
54 Tyrhesius ~TSE~ 3.763.236