World 71 archive: Player rankings

Rank Name Tribe Points Villages Points per village
1 Urban Nudist W2V 23.978.880 1.985 12.080
2 MegaBron W2V 23.603.174 1.948 12.117
3 johnboy-15 W2V 21.135.618 1.751 12.071
4 Pub* W2V 21.008.376 1.736 12.102
5 sweetmisery N0B 20.948.878 1.732 12.095
6 stargate44 W2V 18.514.063 1.533 12.077
7 Accent W2V 17.576.738 1.451 12.114
8 Muffy BooM W2V 17.109.086 1.411 12.126
9 The DevilCat W2V 16.965.435 1.457 11.644
10 Pulp Fiction W2V 13.470.225 1.111 12.124
11 Darkness Jordan W2V 12.381.508 1.030 12.021
12 Cobus22 W2V 11.786.375 1.021 11.544
13 runningbullet W2V 10.486.466 1.058 9.912
14 Twlight Hour. W2V 10.056.168 1.046 9.614
15 Cuddlecakes W2V 9.466.309 979 9.669
16 charlie4800 W2V 9.434.639 1.000 9.435
17 charshaun W2V 9.152.515 830 11.027
18 cheekah W2V 9.097.990 904 10.064
19 Faps1957 W2V 9.008.277 868 10.378
20 ngazpha W2V 8.767.502 886 9.896
21 Thedoctorsback W2V 8.719.402 906 9.624
22 awsomerpeanut W2V 8.698.502 849 10.246
23 jmess W2V 8.586.493 754 11.388
24 AnotherOneBitesTheDust W2V 8.292.471 848 9.779
25 hercules28 W2V 7.973.983 737 10.820
26 CasuallyGaming W2V 7.963.862 783 10.171
27 dg4tilly. W2V 7.864.553 758 10.375
28 sgtboo. W2V 7.676.957 797 9.632
29 drluminus W2V 7.346.466 640 11.479
30 iamtell13 W2V 7.298.687 724 10.081
31 Jobannez W2V 7.067.703 936 7.551
32 Are Friends Electric? N0B 6.813.373 584 11.667
33 curling96 W2V 6.717.497 682 9.850
34 theholytramp W2V 6.520.779 662 9.850
35 SynAdam W2V 6.303.425 673 9.366
36 glentenenen W2V 6.268.263 617 10.159
37 karma15 W2V 5.854.770 585 10.008
38 novko88 W2V 5.835.642 592 9.858
39 sid66 W2V 5.664.529 584 9.700
40 DevaruS W2V 5.634.157 466 12.090
41 LivnLarge W2V 5.587.926 581 9.618
42 Walker90 ISO 5.543.029 572 9.691
43 combat5001 W2V 5.499.675 532 10.338
44 Black Flame ISO 5.290.968 441 11.998
45 dieoff W2V 4.932.947 407 12.120
46 Talaman W2V 4.889.725 404 12.103
47 blue monke6 W2V 4.844.958 462 10.487
48 casterion123 W2V 4.646.291 483 9.620
49 red8876 W2V 4.413.504 448 9.852
50 Silverfoxxx W2V 4.266.424 440 9.696
51 betsen24 W2V 4.202.616 446 9.423
52 LeannWalker ISO 3.999.970 377 10.610
53 wescoyo W2V 3.815.701 389 9.809
54 Lord Marshall Thomas W2V 3.717.969 383 9.707
55 kelly86 W2V 3.689.407 379 9.735
56 mr.elber W2V 3.529.084 356 9.913
57 DocJunior25 W2V 3.505.555 368 9.526
58 silencecontrol W2V 3.405.318 342 9.957
59 Perfect Failure W2V 3.159.963 325 9.723
60 Kempy358 ISO 3.032.193 312 9.719
61 Wogga01 W2V 2.827.071 387 7.305
62 darkx W2V 2.812.355 283 9.938
63 longhornz W2V 2.779.206 291 9.551
64 ilijacerak W2V 2.751.864 284 9.690
65 Dads Army -UWR- 2.654.534 284 9.347
66 HighElfLord ISO 2.623.623 252 10.411
67 ahmedm W2V 2.523.585 302 8.356
68 The Sun ISO 2.458.074 243 10.116
69 TatakPinoy -UWR- 2.271.138 233 9.747
70 LongLiveAsap ISO 2.112.083 222 9.514
71 Ghost of the past W2V 2.061.491 215 9.588
72 Cronosrage W2V 2.006.092 184 10.903
73 NOM?NOM? ISO 1.942.717 203 9.570
74 Marvellous Death W2V 1.856.719 187 9.929
75 sunnyestrella ISO 1.776.344 191 9.300
76 eriks194 ISO 1.609.577 168 9.581
77 STFC11 ISO 1.197.031 117 10.231
78 Lady belle ISO 1.191.313 125 9.531
79 MattUDFells ISO 1.188.040 122 9.738
80 thehud -UWR- 1.070.107 110 9.728
81 Manx Maff -UWR- 1.040.719 107 9.726
82 Bristus2 -UWR- 955.528 104 9.188
83 cole5235 ISO 810.327 100 8.103
84 Lady Naivart -UWR- 663.876 72 9.221
85 kidd738 W2V 607.266 66 9.201
86 awsomegamer111 ISO 575.077 64 8.986
87 Mizori -UWR- 356.605 37 9.638
88 lordav ISO 245.372 26 9.437
89 NicklasDam ISO 142.038 14 10.146