World 71 archive: Player Opponents defeated ranking

Ranking type:
Rank Player Tribe Total
1 johnboy-15 W2V 338.424.702
2 ngazpha W2V 240.512.069
3 Urban Nudist W2V 220.113.989
4 sweetmisery N0B 189.631.886
5 runningbullet W2V 162.205.659
6 MegaBron W2V 147.051.098
7 sgtboo. W2V 137.012.626
8 Accent W2V 133.137.261
9 Muffy BooM W2V 125.172.040
10 stargate44 W2V 121.155.223
11 AnotherOneBitesTheDust W2V 117.291.115
12 Darkness Jordan W2V 114.934.685
13 dg4tilly. W2V 109.157.167
14 CasuallyGaming W2V 107.266.122
15 Faps1957 W2V 96.730.294
16 The DevilCat W2V 93.943.644
17 drluminus W2V 86.707.658
18 charshaun W2V 86.240.647
19 awsomerpeanut W2V 86.153.302
20 Twlight Hour. W2V 83.373.164
21 theholytramp W2V 82.330.353
22 Cuddlecakes W2V 79.046.922
23 Pub* W2V 76.522.745
24 cheekah W2V 72.774.351
25 charlie4800 W2V 70.567.103
26 iamtell13 W2V 70.491.470
27 Thedoctorsback W2V 68.707.244
28 Jobannez W2V 60.707.905
29 Lord Marshall Thomas W2V 55.223.761
30 Cobus22 W2V 55.047.376
31 jmess W2V 51.949.990
32 curling96 W2V 50.943.710
33 blue monke6 W2V 48.924.749
34 karma15 W2V 47.988.977
35 novko88 W2V 47.724.998
36 Pulp Fiction W2V 46.352.526
37 casterion123 W2V 45.731.313
38 hercules28 W2V 40.924.628
39 dieoff W2V 39.012.848
40 combat5001 W2V 35.419.977
41 red8876 W2V 34.239.931
42 glentenenen W2V 33.716.088
43 Are Friends Electric? N0B 31.445.558
44 Walker90 ISO 30.940.291
45 Ghost of the past W2V 28.058.854
46 Manx Maff -UWR- 26.521.504
47 sid66 W2V 26.301.334
48 DevaruS W2V 25.582.761
49 SynAdam W2V 25.166.216
50 Marvellous Death W2V 25.103.944
51 LivnLarge W2V 24.868.279
52 ilijacerak W2V 22.435.893
53 longhornz W2V 21.626.595
54 Kempy358 ISO 20.764.231
55 Talaman W2V 20.038.184
56 mr.elber W2V 17.016.832
57 Perfect Failure W2V 16.302.401
58 LeannWalker ISO 15.302.040
59 darkx W2V 15.112.758
60 wescoyo W2V 14.905.875
61 Silverfoxxx W2V 14.871.267
62 kelly86 W2V 14.859.991
63 DocJunior25 W2V 14.479.382
64 TatakPinoy -UWR- 14.396.801
65 LongLiveAsap ISO 14.137.581
66 Black Flame ISO 13.039.007
67 HighElfLord ISO 11.184.100
68 Wogga01 W2V 9.738.029
69 Cronosrage W2V 9.527.455
70 sunnyestrella ISO 8.395.450
71 The Sun ISO 7.483.073
72 ahmedm W2V 7.387.779
73 Dads Army -UWR- 7.206.402
74 silencecontrol W2V 6.731.897
75 Lady belle ISO 6.693.999
76 Bristus2 -UWR- 6.076.997
77 eriks194 ISO 5.453.212
78 betsen24 W2V 5.324.076
79 STFC11 ISO 5.133.234
80 thehud -UWR- 4.960.153
81 MattUDFells ISO 4.252.385
82 NOM?NOM? ISO 3.640.435
83 awsomegamer111 ISO 3.564.113
84 NicklasDam ISO 1.852.188
85 kidd738 W2V 1.409.955
86 cole5235 ISO 1.234.649
87 Mizori -UWR- 763.772
88 Lady Naivart -UWR- 577.707
89 lordav ISO 567.935