Speedrunder

STW er en modifikasjon av det opprinnelige spillet. Det spilles i en mye høyere hastighet (f.eks. 120 ganger) og varer mellom noen timer til noen uker.

#2265 ENS 48H Bash - Attackers Bonus

Start: mars 31, 18:00
Slutt: april 02, 18:00
Beskrivelse: During speed rounds additional game rules apply. Please find them listed, along with the round settings, on the forum.
>> To the Round Description
Spillergrense: 150
Vinnerkrav: Top Player (attacker) at the end of the round receives 300PP
Hastighet: 210
Enhetshastighet: 0.7
Sovemodus: Ja
Kontovakt: Ja
Moral: Ja