ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

กฎสากล

§1) ข้อมูลทั่วไป

 1. กรุณาอ่านกฎต่อไปนี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามกฎ
 2. โปรดทราบว่ากฎเหล่านี้นำไปใช้กับทุกด้าน และคุณสมบัติของเกมส์ทั้งหมด และการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. InnoGames มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกฎได้ทุกเมื่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะประกาศในฟอรั่ม และในหน้าแรกของ Tribal Wars
 4. โปรดจำไว้ว่าเวิลด์พิเศษ, เวิลด์ชั่วคราวอาจมีกฎและข้อจำกัดเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้จะแสดงอยู่ในประกาศของฟอรัมและคำแนะนำเบื้องต้นของเวิลด์
 5. InnoGames จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือความคิดเห็นใดๆของผู้ใช้ในเกมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ และสามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล หากถือว่าเป็นการละเมิดกฎของเรา
 6. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎ, ข้อบังคับต่างๆ และข้อจำกัดที่กล่าวถึงในย่อหน้าต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือ ล่วงหน้า
 7. กฎเหล่านี้ไม่สามารถครอบคลุมประเด็นที่สามารถเป็นไปได้ทั้งหมด ฝ่ายช่วยเหลืออาจกำหนดบทลงโทษขึ้นมาในกรณีที่ไม่ครอบคลุมโดยกฎเหล่านี้
 8. โปรดคำนึงถึงว่านอกเหนือจากกฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไข ของเรายังนำไปใช้กับการบริการของเรา และจำเป็นต้องปฎิบัติตามตลอดเวลา
 9. ฝ่ายช่วยเหลือ, ผู้ดูแลชุมชน และพนักงาน InnoGames จะไม่ขอรหัสผ่านของคุณ

§2) หลักจรรยาบรรณ

 1. โปรดปฎิบัติต่อสมาชิกคนอื่นๆของชุมชนนี้อย่างสุภาพ การติดต่อกับผู้อื่นควรเป็นมิตร และสุภาพ
 2. ฝ่ายช่วยเหลือได้รับอนุญาตให้ลงโทษ หรือระงับการใช้งานผู้เล่นที่ทำผิดกฎเหล่านี้ออกจากเกมส์ได้ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง; ขึ้นอยู่กับความผิดโดยไม่จำเป็นต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแบนจะต้องยื่นอุทรณ์ผ่านทางระบบช่วยเหลือเท่านั้น
 3. ในกรณีที่มีการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง หรือการใช้ระบบสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสมฝ่ายสนับสนุนมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการผู้เล่นนั้นจากการใช้ระบบช่วยเหลือได้
 4. ผู้เล่นทุกคนจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากฝ่ายช่วยเหลือ ผู้จัดการชุมชนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด คำตัดสินของเธอ/เขา ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ทุกอย่างที่คุณเขียนภายในเกมส์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสามารถถูกรายงานและถูกใช้เป็นหลักฐานเพื่อปรักปรำคุณในการอุทรณ์ของคุณ หรือในการอุทรณ์หัวข้ออื่นๆ หากมีข้อสงสัยในการแปลความหมายข้อความของคุณจะตกอยู่ที่ฝ่ายช่วยเหลือ
 6. ไม่อนุญาตให้เลียนแบบ หรือปลอมเป็นผู้เล่นคนอื่น, ทีมงาน หรือพนักงานของ InnoGames
 7. การอ้างตัวว่ารู้จักกับทีมงานฝ่ายช่วยเหลือ หรือพนักงานของ InnoGames เพื่อบังคับให้ผู้อื่นกระทำการใดๆนั้นถูกห้าม
 8. ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายช่วยเหลือ หรือผู้เล่นคนอื่น หากไม่ได้รับการยินยอมจากพวกเขา
 9. ผู้เล่นทุกคนต้องรายงานข้อผิดพลาดและบัคให้ ฝ่ายช่วยเหลือ ทราบทันทีที่พบหรือรู้ข้อผิดพลาดและบัค หากไม่ทำตาม, โดยเฉพาะหากเกิดความได้เปรียบในการใช้บัค/ข้อผิดพลาด, อาจนำไปสู่การลงโทษได้
 10. การได้รับผลประโยชน์จากผู้เล่นอื่นที่ทำผิดกฎอาจนำไปสู่การดำเนินการกับบัญชีที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้เล่นใดที่คิดว่าตนได้รับผลประโยชน์จากการละเมิดกฎ, ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ โดยทันที
 11. ห้ามไม่ให้มีการขอให้ทำ หรือขอข้อมูลโดยตรง หรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของบัญชี หรือเพื่อแบล็กเมล์, หลอกหรือคุกคามผู้เล่นในลักษณะดังกล่าว; เช่นเดียวกับการก่อให้เกิดการทำผิดกฎในทางใดก็ตาม
 12. ไม่อนุญาตให้จัดเก็บ, แบ่งปัน, เผยแพร่หรือโฆษณาข้อมูลใดๆที่ละเมิดกฎในเกมส์ของเราในเกมส์หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องใดๆ
 13. ห้ามไม่ให้มีการใช้วิธีการภายนอกหรือภายในเกมส์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎ, ขัดขวาง หรือข้อจำกัดทางเทคนิคที่นำมาใช้ในเกมส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

§3) การสื่อสารและภาษา

 1. การแสดงอารมณ์, ศัพท์เฉพาะ, สื่อ หรือลิ้งค์ไปยังเนื้อหาที่มีการแสดง, เห็นชอบ หรือก่อให้เกิด ปัญหาทางการเมือง, ลามกอนาจาร, รุนแรง, เรื่องทางเพศ, เหยียดเพศ, ดูหมิ่น, ดูถูก, ข่มขู่ หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนั้นถูกห้ามภายในเกมส์ และแพลตฟอร์มใดๆที่เกี่ยวข้อง นี่รวมถึงข้อความหรือสื่อใดๆที่เซ็นเซอร์หรือถูกเปลี่ยนแปลงในทางใดๆแล้วก็ตาม
 2. ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อที่ห้ามตั้ง ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี, โปรไฟล์, หมู่บ้าน หรือเผ่า
 3. การใช้เกมส์หรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการโฆษณาเว็ปไซต์, โปรเจค หรือแบรนด์ไม่อนุญาตให้ทำไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หากต้องการทำเช่นนั้นต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก ฝ่ายช่วยเหลือ ก่อน
 4. การสื่อสารระหว่างผู้เล่นและฝ่ายช่วยเหลือจะต้องเป็นภาษา Croatian, Danish, English (INT), Norwegian, Slovenian, Swedish หรือ Thai ฝ่ายช่วยเหลือสามารถหยุดให้บริการคำขอที่ไม่สามารถเข้าใจได้ (เช่น การใช้โปรแกรมช่วยแปล)
 5. โปรไฟล์ผู้เล่นและเผ่าจะต้องเป็นภาษา Croatian, Danish, English (INT), Norwegian, Slovenian, Swedish หรือ Thai วลีของข้อความสั้นๆในภาษาอื่น สามารถใช้ได้ หากแปลอย่างถูกต้องให้เป็นภาษา English (INT) ไว้ให้โดยตรงหรือก่อนหน้านี้
 6. ผู้เล่นจะต้องไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลของบุคคลที่สามให้ผู้อื่นทราบ เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดอันตรายต่อบัญชีของพวกเขา หรือในทางอื่นที่ไม่เหมาะสม

§4) บัญชี

 1. ผู้เล่นทุกคนสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีในแต่ละเกมส์เวิลด์ อนุญาตให้เล่นหลายเวิลด์โดยใช้บัญชีเดิมได้ หรือเล่น Tribal Wars โดยมีหลายบัญชี, ตราบใดที่ไม่ได้เล่นบนเวิลด์เดียวกัน
 2. หากผู้เล่นตัดสินใจ, ด้วยเหตุผลใดก็ตาม, ที่จะเล่นบัญชีอื่นบนเวิลด์เดียวกัน เขา/เธอ จะต้องทำให้แน่ใจว่าได้ทำการขอลบบัญชี และหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงนับจากนั้น, ก่อนที่จะทำการเข้าสู่บัญชีใหม่ ไม่อนุญาตให้ยกเลิกกระบวนการในการลบบัญชีหลังจากนั้น
 3. บัญชีของผู้เล่นจะถูกลบออกจากเวิลด์หลังจากไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลา 14 วัน
 4. ไม่อนุญาตให้สร้าง และ/หรือ ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อผลประโยชน์หลักแก่บัญชีอื่น ("pushing"), รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวนั้นถูกห้าม
 5. ไม่อนุญาตให้เข้าหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้เล่นอื่น แม้เพียงการพยายามเข้าถึงก็สามารถถูกลงโทษได้
 6. ห้ามให้รหัสผ่านกับผู้เล่นคนอื่น การฝ่าฝืนกฎข้อนี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้เล่น โดยฝ่ายช่วยเหลือไม่มีข้อผูกมัดในการให้ความช่วยเหลือในกรณีเหล่านี้
 7. หากผู้เล่นสูญเสียสิทธิการเข้าถึงบัญชีของเขา/เธอ และ/หรือคิดว่าบัญชีตกอยู่ในอันตราย ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ ภายใน 7 วันเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายช่วยเหลือจะไม่สามารถให้สิทธิการเข้าถึงบัญชีได้อีก
 8. หากระบบ "ผู้ช่วยดูแลบัญชี" นั้นถูกใช้อยู่ เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกผู้ดูแลบัญชีและเสมือนว่าผู้ดูแลบัญชีนั้นทำหน้าที่ด้วยความยินยอมจากเจ้าของบัญชี โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับ (หรือจาก) บัญชีในขณะที่บัญชีเปิดใช้งานระบบผู้ช่วยดูแลอยู่ การนำไปใช้ในทางที่ผิดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งจากการดูแลบัญชีอาจทำให้ถูกลงโทษกับบัญชีทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายช่วยเหลือในการระบุว่าเป็นการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่โดยจะดูเป็นกรณีไป
 9. ผู้ใช้งานที่เล่นจากอุปกรณ์ หรือเครือข่ายเดียวกัน (เช่น บ้านเดียวกัน, โรงเรียนเดียวกัน, ที่ทำงานเดียวกัน) จะต้องตั้งค่า “ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน”
 10. ห้ามใช้อีเมลชั่วคราวในการลงทะเบียน หรือใช้สำหรับบัญชีไทรบัลวอรส์
 11. ผู้เล่นทุกคนต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง และความปลอดภัยของบัญชีของตน และข้อมูลที่กรอก
 12. เพื่อให้สามารถให้บริการของเรา ผู้เล่นไม่ควรปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจากฝ่ายช่วยเหลือโดยใช้วิธีการทางเทคนิคหรือโดยวิธีอื่นใด สิทธิ์ของผู้เล่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวต่อผู้ใช้รายอื่น (เช่นการใช้ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ) จะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎนี้

§5) พรีเมียม

 1. คะแนนพรีเมียมสามารถซื้อได้จากร้านค้าหลักภายในเกมส์หรือบนแอปมือถือเท่านั้น การซื้อคะแนนพรีเมี่ยมจากแหล่งอื่นๆเป็นสิ่งที่ห้ามทำและคะแนนเหล่านั้นอาจถูกลบออกโดยไม่มีการชดเชย InnoGames จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆสำหรับคะแนนพรีเมียมที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางร้านค้าหลักภายในเกมส์หรือบนแอปมือถือของเรา
 2. ไม่อนุญาตให้ขาย, ซื้อ หรือเสนอบัญชีผู้ใช้งาน, ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี หรือการบริการภายนอกเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเพื่อแลกกับคะแนนพรีเมี่ยม หรือผลประโยชน์ใดๆ ข้อยกเว้นที่สามารถทำได้คือจากองค์ประกอบภายในเกมส์ หรือระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์โดยตรง และถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผลกับระบบเศรษฐกิจในเกมส์
 3. การโอนคะแนนพรีเมี่ยมระหว่างผู้เล่นนั้นความเสี่ยงจะตกอยู่กับผู้เล่นที่มีส่วนร่วม โดยไม่ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือในกรณีเหล่านี้ โปรดระวัง คะแนนพรีเมี่ยมที่ได้รับจากผู้เล่นอื่นอาจถูกลบได้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นขอเงินคืน, ได้มาจากการฉ้อโกง หรือได้มาจากการทำผิดกฎตามที่ระบุไว้ หสกผู้เล่นได้รับคะแนนพรีเมียมโดยไม่ทราบแหล่งที่มา ควรติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือ ก่อนที่จะใช้คะแนนเหล่านั้น

§6) โปรแกรมช่วยเล่น & สคริปต์

 1. ไทรบัลวอรส์จะต้องเล่นบนเบร้าเซอร์ที่รองรับผ่านทางหน้าเว็ปหลัก หรือแอปมือถือหลักที่มีการอัปเดท การกระทำใดๆในเกมส์ต้องทำด้วยตัวเอง หรือจากสคริปต์และเครื่องมือที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 2. โปรแกรมช่วยเล่น, เครื่องมือ, สคริปต์ และโปรแกรมอื่นๆที่มีการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือสามารถทำซ้ำ และ/หรือ ทำให้สามารถใช้ฟังก์ชันพรีเมี่ยมได้ นั้นถูกห้าม ยกเว้นว่าได้รับการอนุญาตที่ชัดเจน
 3. สคริปต์ที่สามารถใช้ได้ภายในเกมส์สามารถดูได้ ที่นี่
 4. โค้ดคำสั่งของสคริปต์จะต้องไม่ยากต่อการอ่านในทางใดทางหนึ่งและต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยทีมงานไทรบัลวอรส์

กฎของเซิฟเวอร์

§7) อื่นๆ

กฎเกี่ยวกับสคริปต์

สคริปต์ทุกชนิดจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายช่วยเหลือ หากคุณไม่แน่ใจว่าสคริปต์หรือเครื่องมือได้รับอนุญาตให้ใช้หรือไม่ คุณควรจะสอบถามฝ่ายช่วยเหลือในคำร้องขอรับบริการก่อนเสมอ รายชื่อสคริปต์ที่ได้รับอนุญาตสามารถดูได้บนฟอรั่ม

กฎดังต่อไปนี้มีผลใช้:

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ (greasemonkey/tampermonkey/…) หรือเครื่องมือต่างๆ (เช่น ส่วนเสริม/ addons เบร้าเซอร์) ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
 2. สคริปต์สามารถใช้เพื่อให้ทำได้ 1 อย่างต่อการคลิ้ก 1 ครั้งเท่านั้น ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อคำสั่ง, หมู่บ้าน หรือชื่อหัวข้อรายงาน
 3. สคริปต์จะต้องไม่มีการกระทำใดๆร่วมกับตัวช่วยปล้น เว้นแต่ว่าได้รับการอนุมัติจากทีมงานไทรบัลวอรส์
 4. สคริปต์จะต้องไม่ส่งข้อมูลหรือโต้ตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
 5. สคริปต์จะต้องไม่เจาะจงหรือคลิ้ก โจมตี, ส่งการสนับสนุน หรือ ปุ่มตกลงในจุดรวมพล / หน้าต่างยืนยันการโจมตี
 6. สคริปต์ไม่สามารถส่งการโจมตีแทนคุณได้และไม่สามารถใช้ส่งกองทัพโดยอัตโนมัติหรือมีจำนวนการคลิ้กน้อยกว่าการทำแบบปกติ
 7. สคริปต์ไม่สามารถใช้เพื่อกระทำการใดๆเกี่ยวกับศูนย์แลกเปลี่ยนคะแนนพรีเมียมได้

ทีมงานไทรบัลวอรส์อาจไม่อนุมัติสคริปต์ต่างๆขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจ แม้ว่าจะเป็นสคริปต์ที่อยู่ในกฎที่ระบุไว้ด้านบน

รอบสปีด

กฎของเกมส์เพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับรอบสปีด โปรดแน่ใจว่าได้อ่านรายละเอียดของรอบนั้นๆอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าร่วม

กฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี

 1. บัญชีต่างๆที่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน (หรือมีการใช้งานร่วมกันในอดีตไม่ว่ากรณีใดๆ) ไม่สามารถยึดหมู่บ้านของกันและกันได้
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง, จะต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนไปยังบัญชีใหม่ 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเกิดขึ้น โดยบัญชีเก่าจะต้องยังคงมีการใช้งานอยู่บนเวิลด์ และบัญชีใหม่จะไม่สามารถเข้ายึดหมู่บ้านของบัญชีเก่าได้ โปรดอ่านกฎข้อบังคับทั้งหมดที่ระบุไว้ ที่นี่, ก่อนจะกระทำการใดๆ
 3. ไม่อนุญาตให้มีผู้ช่วยดูแลบัญชีถาวร - บัญชีต่างๆที่ดูแลเป็นระยะเวลามากกว่า 60 วันขึ้นไปจะถูกบล็อคการใช้งาน