ทีมสนับสนุน

หัวหน้าทีม

foaly Community Manager (DK)
JawJaw Community Manager
Jirki88 Co-Community Manager - Forum
mafa3k Community Manager (NO)
mellofax Co-Community Manager - Game
Motorka Community Manager (SI)
supernova Community Manager (SE)
toon Community Manager (TH)
WiCkED Community Manager (HR)

สมาชิกทีม

bobertini Senior In-Game Supporter
darkaniken2 Elder Forum Moderator
disturbedcripple In-Game Supporter
lollipop In-Game Supporter
nwaro In-Game Supporter
stiglette In-Game Supporter
zoidberg In-Game Supporter
Zord Gaf Elder Forum Moderator